ЛІЦЕНЗІЯ
на надання права
на використання Програмного забезпечення
по Ліцензійному договору


м. Чернівці 05.10.2020р.

Цю Ліцензію укладено між ФОП Поничем Владиславом Вячеславовичем та ФОП Руснаком Ігорем Юрійовичем, які є власниками виключних майнових прав на Програмне забезпечення «MANAGER-APP» - сайт для обліку товару», (надалі «Ліцензіар»),

та фізичною особою (надалі – «Ліцензіат»), який/яка отримує та використовує Програмне забезпечення відповідно до Ліцензійного договору (далі – «Договір»).

Ця Ліцензія підтверджує наступне:

1. Ліцензіар відповідно до умов Договору з дати, що вказана вище, надає Ліцензіату невиключне право на використання Програмного забезпечення «MANAGER-APP» - сайт для обліку товару» (1 одиниця) згідно обраного Тарифу до моменту повідомлення про розірвання Договору однією із Сторін, зміни Тарифу, або порушення строків сплати по Договору.

2. Ліцензіар забезпечив Ліцензіату доступ до «MANAGER-APP» - сайту для обліку товару», (Посилання із паролем та логіном надіслано на ……).

3. Розмір винагороди Ліцензіару (за обраним Тарифом) складає [РОЗМІР ТАРИФУ] грн 00 коп.

4. Відповідно до даної Ліцензії протягом [30 днів] або [1 року] з дати, що вказана вище, Ліцензіар надає Ліцензіату права використання Програмного забезпечення відповідно до умов Договору.

5. Сторони по Договору претензій одна до одної не мають.

Made on
Tilda